بوستریکس برای تعطیلات بزرگسالان علیه دیفتری - دکتر سید احمدرضا هاشمی